Zebranie Przedstawicieli Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka

Serdeczne gratulacje dla Pana Andrzeja Jarmasza, Prezesa Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka w Strzelcach Krajeńskich, z okazji otrzymania od Sejmiku Województwa Lubuskiego medalu za zasługi dla Województwa. Podczas Zebrania Przedstawicieli Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM, przedstawił prezentację na temat sytuacji na krajowym i światowym rynku mleka, prognoz dotyczących cen skupu i...

NIE dla Funduszu Ochrony Rolnictwa

Związek Polskich Przetwórców Mleka stworzył koalicję wraz z organizacjami rolniczymi i przetwórczymi w celu wspólnego wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o likwidację Funduszu Ochrony Rolnictwa. Uznajemy funkcjonowanie Funduszu Ochrony Rolnictwa za niecelowe i wnioskujemy o likwidację tego Funduszu oraz o zwrot środków dotychczas naliczonych i pobranych na ten cel. Nasz...

“Siódemka dla mleczarstwa” – postulat 5 i 6

W Związku Polskich Przetwórców Mleka chcemy pomagać polskim rolnikom – producentom mleka i przetwórcom w dostosowywaniu się do nowych wymogów poprzez szkolenia, dostarczanie wiedzy i pokazywanie dobrych praktyk. Uważamy, że takie podejście okaże się korzystne dla wszystkich podmiotów działających na rzecz naszej branży. Temu też służą nasze propozycje zawarte w “Siódemce dla mleczarstwa”, a wśród...

Przewodnik rolnictwa zrównoważonego

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, z którym ZPPM niedawno zawarł porozumienie o współpracy, udostępniło na swojej stronie internetowej „Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego”. Przewodnik powstał przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin, zarówno rolniczych, klimatologicznych, społecznych, jak i finansowych. Zgodnie ze słowami autorów: Jest to całościowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego. Treść Przewodnika...

Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka

Polska Izba Mleka wraz ze Związkiem Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności w dniu 9 lutego 2023 roku podpisały porozumienie o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego, w szczególności w odniesieniu do zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka. Efektem zawartego porozumienia było utworzenie Komitetu...

Nowy podatek zagrożeniem dla rolnictwa – informacja prasowa ZPPM

Związek Polskich Przetwórców Mleka z niepokojem przyjmuje kontynuowanie prac w Sejmie nad projektem ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. W dniu 9 maja br. ma się odbyć jego pierwsze czytanie. Fundusz Ochrony Rolnictwa w skrócie to ubezpieczenie rolników w sytuacji, gdy nie otrzymają zapłaty za dostarczone produkty z powodu bankructwa podmiotu skupującego. Przy czym ma...

Kryzysowy rok dla mleczarstwa. Pomogłoby szersze otwarcie tego rynku.

28 kwietnia br. w Strzelacach Krajeńskich odbyło się spotkanie przedstawicieli Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka. Na zaproszenie prezesa Andrzeja Jarmasza, Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka zapoznał producentów mleka z najbardziej aktualnymi problemami polskiego mleczarstwa. Czytaj dalej na portalspozywczy.pl   Związek Polskich Przetwórców Mlekaul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 600-120 Warszawa  Telefon: +48 222...

Talerz przyszłości – raport Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy

Inicjatorem powołania Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości jest grupa spółek DANONE. To kolejny etap realizacji przez DANONE podwójnego zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym pozytywnego wpływu na zdrowie ludzi i kondycję planety. Inicjatywa wpisuje się także we wcielają w życie wizję One Planet. One Health, w ramach...

Stanowisko ZPPM w sprawie zakazu importu mleka i przetworów mlecznych z Ukrainy

W dniu 21 kwietnia 2023r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. ZPPM w reakcji na treść projektu oraz poprzednią wersję tego rozporządzenia (z 15 kwietnia br.) zwrócił się z pismem do Ministra Waldemara Budy, w którym zgłoszono postulat usunięcia mleka...
EnglishPoland